Historia pary nr 13
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 1 NS +300 72.5
2 NS -100 52.5
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 3 NS +170 42.5
4 NS -170 70.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 5 NS -150 20.0
6 NS -650 15.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 7 NS +650 32.5
8 NS +50 70.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 9 NS +440 29.0
10 NS +200 100.0

Wynik 50.4
+/- 0.0
Razem 50.4