Historia pary nr 14
Bogumiła Opaczewska -Czesław Banowicz

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 1 NS +50 35.0
2 NS -100 52.5
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 3 NS -50 20.0
4 NS -170 70.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 5 NS +50 87.5
6 NS -500 35.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 7 NS +200 10.0
8 NS -120 30.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 9 NS -910 0.1
10 NS -1430 37.5

Wynik 37.7
+/- 0.0
Razem 37.7