Historia pary nr 15
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 1 NS +50 35.0
2 NS -200 17.5
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 3 NS -90 15.0
4 NS -630 10.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 5 NS -110 52.5
6 NS -620 25.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 7 NS +680 77.5
8 NS +500 100.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 9 NS +440 29.0
10 NS -680 85.0

Wynik 44.6
+/- 0.0
Razem 44.6