Historia pary nr 16
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 1 NS +420 90.0
2 NS +120 75.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 3 NS +170 42.5
4 NS -620 30.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 5 NS +50 87.5
6 NS -800 0.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 7 NS +650 32.5
8 NS -90 50.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 9 NS +940 89.3
10 NS -1440 5.0

Wynik 50.1
+/- 0.0
Razem 50.1