Historia pary nr 17
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 1 NS -50 22.5
2 NS -100 52.5
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 3 NS +420 85.0
4 NS -620 30.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 5 NS -200 15.0
6 NS -100 75.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 7 NS -200 0.0
8 NS +200 90.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 9 NS +440 29.0
10 NS -1430 37.5

Wynik 43.6
+/- 0.0
Razem 43.6