Historia pary nr 18
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 1 NS +420 90.0
2 NS -200 17.5
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 3 NS +170 42.5
4 NS -170 70.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 5 NS -130 42.5
6 NS -50 87.5
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 7 NS +660 52.5
8 NS +50 70.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 9 NS +490 63.1
10 NS -680 85.0

Wynik 62.0
+/- 0.0
Razem 62.0