Historia pary nr 19
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 1 NS +300 72.5
2 NS -100 52.5
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 3 NS -100 7.5
4 NS -200 50.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 5 NS -90 75.0
6 NS -200 70.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 7 NS +650 32.5
8 NS -180 10.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 9 NS +440 29.0
10 NS -1430 37.5

Wynik 43.6
+/- 0.0
Razem 43.6