Historia pary nr 20
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 1 NS +100 52.5
2 NS -100 52.5
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 3 NS +420 85.0
4 NS -630 10.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 5 NS -500 0.0
6 NS -50 87.5
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 7 NS +680 77.5
8 NS -150 17.5
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 9 NS +490 63.1
10 NS -1430 37.5

Wynik 48.3
+/- 0.0
Razem 48.3