Historia pary nr 21
Jan Maślanka -Jerzy Małek

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 1 NS +140 65.0
2 NS -200 17.5
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 3 NS +200 62.5
4 NS -400 45.0
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 5 NS -130 42.5
6 NS -300 55.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 7 NS +200 10.0
8 NS 4 pasy 60.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 9 NS +940 89.3
10 NS -1430 37.5

Wynik 48.4
+/- 0.0
Razem 48.4