Historia pary nr 23
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 1 NS +420 90.0
2 NS +180 80.0
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 3 NS +420 85.0
4 NS -170 70.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 5 NS -140 30.0
6 NS -500 35.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 7 NS +680 77.5
8 NS +100 82.5
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 9 NS +490 63.1
10 NS -690 75.0

Wynik 68.8
+/- 0.0
Razem 68.8