Historia pary nr 24
Dima Orlenko -Damian Barcewicz

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 1 NS +100 52.5
2 NS -200 17.5
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 3 NS +170 42.5
4 NS -1100 0.0
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 5 NS -100 65.0
6 NS +500 100.0
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 7 NS +680 77.5
8 NS +100 82.5
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 9 NS +440 29.0
10 NS -1440 5.0

Wynik 47.1
+/- 0.0
Razem 47.1