Historia pary nr 25
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 1 NS -100 15.0
2 NS -200 17.5
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 3 NS +420 85.0
4 NS -620 30.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 5 NS -100 65.0
6 NS -650 15.0
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 7 NS +680 77.5
8 NS -150 17.5
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 9 NS +490 63.1
10 NS -1430 37.5

Wynik 42.3
+/- 0.0
Razem 42.3