Historia pary nr 29
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld 1 EW -50 65.0
2 EW +200 82.5
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska 3 EW -170 57.5
4 EW +170 30.0
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski 5 EW +100 35.0
6 EW +300 45.0
Bogumiła Opaczewska -Czesław Banowicz 7 EW -200 90.0
8 EW +120 70.0
Józef Grybel -Ryszard Niziałek 9 EW -940 10.6
10 EW +1430 62.5

Wynik 54.8
+/- 0.0
Razem 54.8