Historia pary nr 32
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 1 NS -300 5.0
2 NS -200 17.5
- 3 NS średnia 50.0
4 NS średnia 50.0
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 5 NS -110 52.5
6 NS -650 15.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 7 NS +200 10.0
8 NS -400 2.5
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 9 NS +440 29.0
10 NS -1440 5.0

Wynik 23.6
+/- 2.0
Razem 25.6