Historia pary nr 33
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 1 NS +50 35.0
2 NS +500 85.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 3 NS +420 85.0
4 NS -630 10.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 5 NS +50 87.5
6 NS -300 55.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 7 NS +680 77.5
8 NS -400 2.5
- 9 NS średnia 50.0
10 NS średnia 50.0

Wynik 53.7
+/- 2.0
Razem 55.7