Historia pary nr 34
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Janik -Aleksander Poznysz 1 NS +420 90.0
2 NS -200 17.5
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 3 NS -200 0.0
4 NS -170 70.0
- 5 NS średnia 50.0
6 NS średnia 50.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 7 NS +650 32.5
8 NS +300 95.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 9 NS +440 29.0
10 NS -710 70.0

Wynik 50.4
+/- 2.0
Razem 52.4