Historia pary nr 35
Stanisław Grybel -Adam Stachura

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 1 NS średnia 50.0
2 NS średnia 50.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 3 NS +420 85.0
4 NS -150 90.0
Jan Janik -Aleksander Poznysz 5 NS -300 10.0
6 NS -50 87.5
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 7 NS +680 77.5
8 NS -100 42.5
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 9 NS +940 89.3
10 NS -1430 37.5

Wynik 61.9
+/- 2.9
Razem 64.9