Historia pary nr 36
Bronisław Baran -Aleksander Czajka

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 1 EW -420 10.0
2 EW -120 25.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 3 EW +100 92.5
4 EW +200 50.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 5 EW +200 85.0
6 EW +100 25.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 7 EW -680 22.5
8 EW +150 82.5
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 9 EW -490 36.8
10 EW +680 15.0

Wynik 44.4
+/- 0.0
Razem 44.4