Historia pary nr 37
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 1 EW -300 27.5
2 EW +100 47.5
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 3 EW -420 15.0
4 EW +620 70.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 5 EW +500100.0
6 EW +50 12.5
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 7 EW -660 47.5
8 EW -50 30.0
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 9 EW -940 10.6
10 EW +1440 95.0

Wynik 45.5
+/- 0.0
Razem 45.5