Historia pary nr 40
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 1 EW -420 10.0
2 EW +200 82.5
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 3 EW -170 57.5
4 EW +620 70.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 5 EW +90 25.0
6 EW +200 30.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 7 EW +200100.0
8 EW -200 10.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 9 EW -490 36.8
10 EW +1430 62.5

Wynik 48.4
+/- 0.0
Razem 48.4