Historia pary nr 43
Tomasz Baj -Jan Dawidowski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 1 EW +550100.0
2 EW +200 82.5
Stanisław Grybel -Adam Stachura 3 EW -420 15.0
4 EW +150 10.0
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 5 EW -50 12.5
6 EW +300 45.0
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 7 EW -680 22.5
8 EW +120 70.0
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 9 EW -440 71.0
10 EW +710 30.0

Wynik 45.8
+/- 0.0
Razem 45.8