Historia pary nr 46
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Maślanka -Jerzy Małek 1 EW -140 35.0
2 EW +200 82.5
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 3 EW -170 57.5
4 EW +1100100.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 5 EW +140 70.0
6 EW +500 65.0
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 7 EW -680 22.5
8 EW +150 82.5
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 9 EW -490 36.8
10 EW +690 25.0

Wynik 57.6
+/- 0.0
Razem 57.6