Historia pary nr 51
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 1 NS -550 0.0
2 NS -200 17.5
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 3 NS -100 7.5
4 NS -620 30.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 5 NS +70 100.0
6 NS -50 87.5
Jan Janik -Aleksander Poznysz 7 NS +650 32.5
8 NS +50 70.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 9 NS 60/60 60.0
10 NS -680 85.0

Wynik 49.0
+/- 0.0
Razem 49.0