Historia pary nr 52
Marek Michalski -Dariusz Wincenty

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 1 EW +300 95.0
2 EW +200 82.5
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 3 EW +200100.0
4 EW +170 30.0
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 5 EW +140 70.0
6 EW +300 45.0
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 7 EW -680 22.5
8 EW +400 97.5
Stanisław Grybel -Adam Stachura 9 EW -940 10.6
10 EW +1430 62.5

Wynik 61.5
+/- 0.0
Razem 61.5