Historia pary nr 53
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski

historia5

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 1 NS -130 10.0
2 NS -100 52.5
Jan Janik -Aleksander Poznysz 3 NS +100 25.0
4 NS -140 97.5
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 5 NS +50 87.5
6 NS -680 5.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 7 NS +680 77.5
8 NS -120 30.0
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 9 NS +440 29.0
10 NS -720 65.0

Wynik 47.9
+/- 0.0
Razem 47.9