Historia pary nr 11
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Latanowicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dariusz Reguła -Maciej Macewicz 1 NS +140 87.5
2 NS +130 16.0
Marek Benda -Marek Jezierzański 3 NS +420 71.4
4 NS +800 100.0
Stanisław Ciach -Zygmunt Żaczek 5 NS -100 10.7
6 NS -140 23.2
Janusz Dorofiejczyk -Zdzisława Zabłocka 7 NS -120 53.5
8 NS -170 85.7
Stanisław Michałowski -Paweł Siwiński 9 NS -170 78.5
10 NS -100 5.3

Wynik 53.2
+/- 0.0
Razem 53.2