Historia pary nr 31
Jan Pędziński -Jan Staniewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 1 NS +50 55.3
2 NS +660 89.2
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 3 NS -50 19.6
4 NS +600 64.2
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 5 NS +660 71.4
6 NS -140 23.2
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 7 NS -150 21.4
8 NS -400 66.0
- 9 NS średnia 50.0
10 NS średnia 50.0

Wynik 51.0
+/- 2.0
Razem 53.0