Historia pary nr 37
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 1 NS średnia 50.0
2 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 3 NS -50 19.6
4 NS +600 64.2
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 5 NS +630 62.5
6 NS +100 76.7
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 7 NS -90 82.1
8 NS -480 16.0
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 9 NS -170 78.5
10 NS +650 39.2

Wynik 53.9
+/- 2.0
Razem 55.9