Historia pary nr 39
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 1 NS -500 3.5
2 NS +630 71.4
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 3 NS +420 71.4
4 NS +630 91.0
- 5 NS średnia 50.0
6 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 7 NS -120 53.5
8 NS -550 7.1
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 9 NS -1150 0.0
10 NS +650 39.2

Wynik 43.7
+/- 2.0
Razem 45.7