Historia pary nr 40
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grzegorz Więcek -Marek Więcek 1 EW -50 44.6
2 EW -630 28.5
Jan Pędziński -Jan Staniewicz 3 EW +50 80.3
4 EW -600 35.7
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek 5 EW -630 37.5
6 EW -100 23.2
Adam Kielichowski - 7 EW +120 46.4
8 EW +170 14.2
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki 9 EW +1150100.0
10 EW -650 60.7

Wynik 47.1
+/- 0.0
Razem 47.1