Historia pary nr 41
Bogdan Zadura -Bożena Lipińska

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 1 NS -200 7.1
2 NS +130 16.0
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 3 NS +420 71.4
4 NS +600 64.2
Stefan Masternak -Marek Piechociński 5 NS +660 71.4
6 NS -140 23.2
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 7 NS +100 94.6
8 NS -480 16.0
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 9 NS -720 21.4
10 NS +650 39.2

Wynik 42.5
+/- 0.0
Razem 42.5