Historia pary nr 45
Maciej Pilecki -Grzegorz Krawczyk

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 1 NS -100 25.0
2 NS +660 89.2
Stefan Masternak -Marek Piechociński 3 NS -50 19.6
4 NS +630 91.0
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 5 NS +690 87.5
6 NS +200 92.8
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 7 NS -200 3.5
8 NS -440 35.7
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 9 NS -620 39.2
10 NS +620 17.8

Wynik 50.1
+/- 0.0
Razem 50.1