Historia pary nr 49
Tomasz Antczak -Tomasz Felczak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stefan Masternak -Marek Piechociński 1 NS +500 100.0
2 NS +600 53.5
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 3 NS +420 71.4
4 NS -100 19.6
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 5 NS +150 30.3
6 NS +100 76.7
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 7 NS -120 53.5
8 NS -420 53.5
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 9 NS -620 39.2
10 NS +680 76.7

Wynik 57.5
+/- 0.0
Razem 57.5