Historia pary nr 10
Marcin Pędziński -Piotr Walczak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ryszard Pałasz -Andrzej Witkowski 11 EW -400 33.9
12 EW +140 39.2
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 13 EW -500 8.9
14 EW +420 48.2
Bohdan Mazur -Jerzy Wiszniewski 15 EW +450 16.0
16 EW -200 14.2
Maciej Boczek -Jerzy Ignyś 17 EW +150 58.9
18 EW -660 26.7
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik 19 EW +1460 25.0
20 EW -100 30.3

Wynik 30.1
+/- 0.0
Razem 30.1