Historia pary nr 11
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Latanowicz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ireneusz Pawlak -Bogdan Rak 11 EW -400 33.9
12 EW +170 51.7
Adam Duchnik -Remigiusz Kaźmierczak 13 EW -300 23.2
14 EW +420 48.2
Tomasz Freitag -Piotr Kobyłka 15 EW +460 57.1
16 EW +110 87.5
Małgorzata Kusiak -Michał Zimniewicz 17 EW -50 8.9
18 EW +100 82.1
Zenon Gania -Grzegorz Adamek 19 EW +1470 62.5
20 EW +200 83.9

Wynik 53.9
+/- 0.0
Razem 53.9