Historia pary nr 12
Dariusz Reguła -Maciej Macewicz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Pędziński -Jan Staniewicz 11 EW +50 83.9
12 EW -50 23.2
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek 13 EW -500 8.9
14 EW +420 48.2
Adam Kielichowski - 15 EW +450 16.0
16 EW -100 48.2
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki 17 EW +110 23.2
18 EW -630 50.0
Grzegorz Więcek -Marek Więcek 19 EW +2220 89.2
20 EW +200 83.9

Wynik 47.5
+/- 0.0
Razem 47.5