Historia pary nr 16
Janusz Dorofiejczyk -Zdzisława Zabłocka

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Adam Kielichowski - 11 EW -150 62.5
12 EW -150 1.7
Andrzej Krakowiak -Adam Suracki 13 EW +100 87.5
14 EW +590100.0
Grzegorz Więcek -Marek Więcek 15 EW +460 57.1
16 EW -100 48.2
Jan Pędziński -Jan Staniewicz 17 EW +170 67.8
18 EW -690 7.1
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek 19 EW +1470 62.5
20 EW -100 30.3

Wynik 52.5
+/- 0.0
Razem 52.5