Historia pary nr 22
Andrzej Aleksandrzak -Janusz Kościelny

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bogdan Zadura -Bożena Lipińska 11 EW +50 83.9
12 EW +450100.0
Marek Górny -Łukasz Kaczmarek 13 EW +200 98.2
14 EW +420 48.2
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta 15 EW +460 57.1
16 EW -200 14.2
Tomasz Antczak -Tomasz Felczak 17 EW +120 30.3
18 EW -600 64.2
Maciej Pilecki -Grzegorz Krawczyk 19 EW +720 7.1
20 EW +100 57.1

Wynik 56.0
+/- 0.0
Razem 56.0