Historia pary nr 29
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Grzesiak -Kazimierz Macioszczyk 11 NS +400 66.0
12 NS -420 17.8
Roman Mączkowski -Romuald Mroziński 13 NS +100 28.5
14 NS -420 51.7
Krzysztof Szymczak -Sławomir Maciejewski 15 NS -460 42.8
16 NS -110 12.5
Zbigniew Bera -Andrzej Kaźmierczak 17 NS -120 69.6
18 NS +660 73.2
Marcin Pędziński -Piotr Walczak 19 NS -1460 75.0
20 NS +100 69.6

Wynik 50.7
+/- 0.0
Razem 50.7