Historia pary nr 51
Piotr Tuczyński -Tomasz Metelski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 11 NS +400 66.0
12 NS +100 91.0
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 13 NS +200 60.7
14 NS -420 51.7
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 15 NS -460 42.8
16 NS +110 69.6
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 17 NS -100 82.1
18 NS +660 73.2
- 19 NS średnia 50.0
20 NS średnia 50.0

Wynik 63.7
+/- 3.4
Razem 67.1