Historia pary nr 53
Jerzy Ofierski -Tomasz Dorobek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 11 NS +430 92.8
12 NS +50 76.7
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 13 NS -100 12.5
14 NS -420 51.7
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 15 NS -490 1.7
16 NS -110 12.5
- 17 NS średnia 50.0
18 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 19 NS -1460 75.0
20 NS +600 98.2

Wynik 52.1
+/- 2.0
Razem 54.1