Historia pary nr 54
Lilianna Szatańska -Jan Sadowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 11 NS średnia 50.0
12 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 13 NS +200 60.7
14 NS -420 51.7
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 15 NS -450 83.9
16 NS +200 85.7
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 17 NS -430 10.7
18 NS -100 17.8
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 19 NS -2490 3.5
20 NS -200 16.0

Wynik 43.0
+/- 2.0
Razem 45.0