Historia pary nr 55
Stanisław Janik -Andrzej Mazurek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 11 NS -50 16.0
12 NS -420 17.8
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 13 NS +500 91.0
14 NS -420 51.7
- 15 NS średnia 50.0
16 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 17 NS -130 57.1
18 NS +600 35.7
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 19 NS -1460 75.0
20 NS +110 78.5

Wynik 52.3
+/- 2.0
Razem 54.3