Historia pary nr 1
Ireneusz Pawlak -Bogdan Rak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Alina Arndt-Kufel -Jacek Kufel 1 NS -50 62.5
2 NS -200 22.2
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik 3 NS +180 50.0
4 NS +620 62.9
Bohdan Mazur -Jerzy Wiszniewski 5 NS +140 67.8
6 NS -300 60.7
Ryszard Pałasz -Andrzej Witkowski 7 NS +200 89.2
8 NS -300 85.7
Maciej Boczek -Jerzy Ignyś 9 NS -50 50.0
10 NS +650 60.7

Wynik 61.2
+/- 0.0
Razem 61.2