Historia pary nr 2
Zbigniew Bera -Andrzej Kaźmierczak

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bogdan Zadura -Bożena Lipińska 1 NS -140 28.5
2 NS +600 94.3
Tomasz Antczak -Tomasz Felczak 3 NS -50 10.7
4 NS +200 29.6
Marek Górny -Łukasz Kaczmarek 5 NS +110 51.7
6 NS +500 100.0
Maciej Pilecki -Grzegorz Krawczyk 7 NS -200 42.8
8 NS -460 26.7
Jolanta Sławenta -Józef Sławenta 9 NS -110 32.1
10 NS +660 87.5

Wynik 50.4
+/- 0.0
Razem 50.4