Historia pary nr 29
Tomasz Klimczak -Artur Wójcik

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zenon Gania -Grzegorz Adamek 1 EW +110 51.7
2 EW -130 11.1
Ireneusz Pawlak -Bogdan Rak 3 EW -180 50.0
4 EW -620 37.0
Adam Duchnik -Remigiusz Kaźmierczak 5 EW -100 60.7
6 EW +650 75.0
Tomasz Freitag -Piotr Kobyłka 7 EW -100 33.9
8 EW +420 25.0
Małgorzata Kusiak -Michał Zimniewicz 9 EW +100 62.5
10 EW +100 87.5

Wynik 49.4
+/- 0.0
Razem 49.4