Historia pary nr 34
-

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stefan Masternak -Marek Piechociński 1 EW średnia 50.0
2 EW średnia 50.0
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc 3 EW średnia 50.0
4 EW średnia 50.0
Paweł Szczygieł -Michał Hoffmann 5 EW średnia 50.0
6 EW średnia 50.0
Edward Buczkowski -Roman Zabłocki 7 EW średnia 50.0
8 EW średnia 50.0
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka 9 EW średnia 50.0
10 EW średnia 50.0

Wynik 50.0
+/- 0.0
Razem 50.0