Historia pary nr 37
Przemysław Machowczyk -Ryszard Olenderek

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mirosław Drabczyński -Andrzej Wójtowicz 1 NS -50 62.5
2 NS +110 79.5
Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Latanowicz 3 NS +460 94.6
4 NS +750 96.2
Leszek Budulak -Jacek Młyńczyk 5 NS +50 26.7
6 NS -500 50.0
Mieczysław Magott -Ireneusz Kmiecik 7 NS +100 66.0
8 NS -430 66.0
Honorata Rzepecka -Iwona Puschman 9 NS -50 50.0
10 NS +660 87.5

Wynik 67.9
+/- 0.0
Razem 67.9