Historia pary nr 42
Dariusz Pannek -Mirosław Powązka

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 1 NS -300 7.1
2 NS -200 22.2
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 3 NS +430 76.7
4 NS -100 9.3
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 5 NS +620 89.2
6 NS -200 76.7
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 7 NS -120 46.4
8 NS -450 53.5
- 9 NS średnia 50.0
10 NS średnia 50.0

Wynik 48.1
+/- 2.0
Razem 50.1