Historia pary nr 44
Andrzej Bakota -Ireneusz Szulc

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Joanna Małecka -Danuta Kazmucha 1 NS -500 0.0
2 NS -100 42.6
- 3 NS średnia 50.0
4 NS średnia 50.0
Barbara Aleksy -Joanna Kazmucha 5 NS +800 96.4
6 NS -200 76.7
Zbigniew Pinczewski -Jarosław Przedlacki 7 NS -620 26.7
8 NS -420 75.0
Jan Kuczera -Katarzyna Szcześniak 9 NS -100 37.5
10 NS +650 60.7

Wynik 51.5
+/- 2.0
Razem 53.5